Приклад 5. Монтажні напруження в стержньовій системі

Розглянемо визначення монтажних напружень на прикладі вище проаналізованої стержневої системи. Припустимо, що перший стержень виготовлений коротшим на величину . Після зборки системи виникають реактивні зусилля, а тверде тіло займе проміжне положення (рис. 2.4).

Рис.2.4. Деформована схема

З аналізу деформованої схеми (рис. 2.4) випливає, що стержні подовжуються, в них виникають розтягуючі зусилля та , у шарнірно нерухомій опорі виникають реакції і .

Враховуючи метод перерезів внутрішні зусилля виражаються через реактивні та .

ССЗ.

(2.13)

(2.14)

. (2.15)

2.ГСЗ.

З подоби трикутників і маємо:

.

З огляду на те, що

, ,

,

, одержуємо:

.

Тоді рівняння спільності переміщень приймає вигляд:

(2.16)

3.ФСЗ. З огляду на закон Гука у формі: та, підставляючи ці рівняння в умову (2.16), одержуємо

(2.17)

4.Аналіз.

Вирішуючи спільно рівняння Приклад 5. Монтажні напруження в стержньовій системі (2.17) і (2.15), маємо:

(2.18)

Поздовжня сила визначається з рівняння (2.15).

Монтажні напруження обчислюємо за формулами:

,

У випадку коли перший стержень виготовлений довшим, чим це потрібно ( ), розрахункові схемі залишаються ідентичними, але зусилля та напруження будуть стискаючими.


documentatzrijx.html
documentatzrpuf.html
documentatzrxen.html
documentatzseov.html
documentatzslzd.html
Документ Приклад 5. Монтажні напруження в стержньовій системі