Стаття 13. Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

1. Здійснення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю покладається на:

- Державну соціальну службу для сім’ї, дітей та молоді;

- республіканський (Автономної Республіки Крим), обласні, Київський та Севастопольський міські, районні, міські, районні у містах, селищні та сільські центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

- спеціалізовані формування центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (служба соціальної підтримки сімей, служба роботи з ін’єкційними споживачами наркотиків, центр соціально-психологічної допомоги, центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, мобільний пункт соціальної роботи в сільській та гірській місцевості, школа волонтерів, студентська соціальна служба, служба “Телефон довіри”, інформаційно-ресурсний Стаття 13. Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді центр, дружня клініка для молоді, консультаційні пункти в закладах соціального спрямування тощо).

Державна соціальна служба для сім’ї, дітей та молоді діє в складі центрального органу виконавчої влади з питань сім’ї, дітей та молоді і йому підпорядковується.

Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді утворюються, реорганізуються і ліквідуються органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, належать до сфери їх управління і підпорядковуються відповідно органу виконавчої влади чи виконавчому органу міської, селищної, сільської ради.

Державна соціальна служба для сім’ї, дітей та молоді контролює і координує діяльність центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Стаття 13. Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Республіканський (Автономної Республіки Крим), обласні, Київський та Севастопольський міські центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді контролюють і координують діяльність центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді відповідно районних державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах, селищних та сільських рад, а також надають їм практичну і методичну допомогу.

2. Штатна чисельність працівників республіканського (Автономної Республіки Крим), обласних, Київського та Севастопольського міських, районних, міських, районних у містах, селищних та сільських центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді встановлюється згідно з державними соціальними стандартами і нормативами.

3. Загальне положення про центр соціальних служб для сім’ї, дітей Стаття 13. Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та молоді затверджує Кабінет Міністрів України.

4. Діяльність центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді фінансується за рахунок коштів, передбачених у місцевих бюджетах за відповідним кодом програмної класифікації видатків, та інших джерел, не заборонених законодавством.

5. Послуги, що надаються центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, є державними послугами і здійснюються на безоплатній основі.

(Стаття 13 в редакції Закону N 2353-IV від 18.01.2005)


documentatzenob.html
documentatzeuyj.html
documentatzfcir.html
documentatzfjsz.html
documentatzfrdh.html
Документ Стаття 13. Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді